ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

İnşaat ( ALL RİSK ) Sigortası

Yazı Boyutu

Genel Bilgiler
İnşaat All Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigortadır. İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.

Zorunlu Teminatlar
Her türlü doğal afetler ( yıldırım, seylap, toprak çökmesi, kaya düşmesi, deprem, don, fırtına, su basması,sel )
Yangın
Hırsızlık
Sabotaj, hava taşıtları çarpması
Kötü işçilik, ehliyetsizlik, ihmal, insan hataları , hırsızlık
İsteğe Bağlı Teminatlar
İnşaatın yapılması için kullanılan makina alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar,
Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları ,
Teminat kapsamına giren herhangi bir hasar sonucu ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret zamları ,
Grev Lokavt Halk Hareketleri ve Terörizm ,
İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi
Genel Şartlar
İnşat All Risk Sigortası Genel Şartları ,
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları,
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları,